Thôn An Quý, Xã Cộng Hiền, Huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng
0989763888